Sterfte watervogels in Waddenzee

DEN OEVER, 7 sept. Op verschillende plaatsen langs de Waddenzee, onder meer tussen Den Helder en Den Oever, spoelen sinds dinsdag dode en zieke watervogels aan. Volgens de eerste schattingen van plaatselijke vogelwachters gaat het om tenminste honderden vogels van diverse soorten. Volgens een woordvoerster van Rijkswaterstaat heeft het Rijksinstituut voor de Zuivering van Afvalwater vastgetseld dat de vogels het slachtoffer zijn van botulisme, dat in de afgelopen warme perioden massaal om zich heen zou hebben gegrepen.