Slovenie in actie voor Albanezen in Kosovo

BELGRADO, 7 sept. Slovenie wil binnen Joegoslavie alle politieke en economische hervormingen blokkeren zolang de Albanezen in Kosovo hun provinciale autonomie niet hebben teruggekregen. Dat hebben de in het Sloveense parlement vertegenwoordigde partijen gisteren besloten.

Als Slovenie inderdaad overgaat tot een blokkade van de hervormingen, kan het deze herfst de cruciale wijzigingen van de Joegoslavische grondwet met een veto tegenhouden. De grondwetswijzigingen voorzien in de invoering van politiek pluralisme en vrije verkiezingen op federaal niveau en in de invoering van vrije markt-principes in de economie. Ze moeten de deur openen naar een omvangrijke hervorming van het hele politieke en economische systeem in Joegoslavie.

Slovenie heeft, net als Kroatie, in het conflict om Kosovo de kant gekozen van de Albanezen, die vorig en dit jaar onder politieke en militaire druk hun provinciale autonomie hebben moeten afstaan aan Servie.

De in Brussel zetelende Internationale Federatie van Journalisten (IFJ) heeft gisteren in een brief aan de Joegoslavische premier Markovic geprotesteerd tegen de onderdrukking van de Albaneestalige media in Kosovo. De IFJ, een federatie van vijftig journalistenbonden uit 43 landen, schreef 'verontwaardigd' te zijn over het verbod van alle media van de Albanezen in Kosovo. De IFJ eist in de brief de opheffing van het verbod, garanties voor de vrijheid van meningsuiting en garanties voor een gelijke behandeling van Albanezen, werkzaam bij de media in Kosovo.

De delegatie van de Internationale Helsinki Federatie (IHF), die deze week tijdens een bezoek aan Kosovo is opgepakt en uitgewezen, heeft gisteren op een persconferentie in Wenen de Joegoslavische regering beschuldigd van een 'irrationele onderdrukking' van de Albanezen in Kosovo. 'De hele situatie in Kosovo wekt de indruk dat het gedrag van de Serviers niet langer kan worden verklaard met rationele argumenten', aldus delegatieleider Christine von Kohl. Ze beschuldigde de Servische autoriteiten van het wekken van 'een politiek gemotiveerde hysterie' ten aanzien van de Albanezen. (AP, Reuter)

Ontslagen

Een onzer redacteuren voegt hieraan toe: De Nederlandse arts Barend Cohen, die deel uitmaakte van de IHF-delegatie naar Kosovo en gisteren naar Nederland is teruggekeerd, heeft vanochtend meldingen van de Servische autoriteiten tegengesproken als zouden er na de algemene staking van de Albanezen, maandag, vrijwel geen ontslagen zijn gevallen. In Belgrado is melding gemaakt van 43 ontslagen in de hele provincie. Cohen: 'Dat is niet waar. Hoeveel mensen zijn ontslagen kan ik niet zeggen omdat bij de uitwijzing alle aantekeningen zijn afgenomen. Maar dinsdag alleen al zijn in de hoofdstad van Kosovo, Pristina, 23 artsen ontslagen. Alle winkels niet alleen staatswinkels, maar ook particuliere die maandag in verband met de algemene staking dicht waren gebleven, waren dinsdag door de autoriteiten verzegeld en mochten niet openen. In Prizren wekte dat de indruk alsof je rondliep in een getto waar juist een pogrom was gehouden: op elke deur de tekenen.'

Tijdens hun bezoek is de leden van de IHF-delegatie volgens Cohen 'bij herhaling' verzekerd dat deelnemers aan de staking van maandag niets zou overkomen, afgezien van de inhouding van een dag loon. Die toezegging is volgens Cohen niet nagekomen.

Volgens Cohen zijn de afgelopen weken al vijftienduizend Albanezen in Kosovo ontslagen, onder wie driehonderd artsen. Op 3 september werden de banken en de posterijen overgenomen door de Serviers en werden de Albanese directeuren en arbeiders vervangen; directeuren die protesteerden werden volgens Cohen vastgezet. Cohen: 'De Albanezen in Kosovo klagen regelmatig over 'genocide' door de Serviers. Het is een woord waar ik wat huiverig voor ben. Maar ik heb toch het gevoel dat de Albanezen in Kosovo in een wurggreep worden gehouden, dat hun systematisch wordt belet geld te verdienen, zich te laten scholen en zich te laten ontwikkelen.'