Shell uitgekeken op Gist

'Spiegelbeeld vertel eens even, houdt hij echt zoveel van mij' zong ooit Willeke Alberti. Gist-brocades en Shell wilden in 1983 samen moleculen onderzoeken die, als ze chemisch werden gemaakt, aan hun spiegelbeeld vastzaten, maar biologisch vervaardigd zuiver en los van elkaar zouden zijn. In 1987 kwam het tot een joint venture met 800 mensen en een jaaromzet van, toen geschat, 300 miljoen gulden. Maar net dat jaar keerde het tij voor Gist. Shell lijkt inmiddels uitgekeken op de biotechnologie. Vlak nadat het concern aankondigde zich terug te trekken uit de zaadveredeling, laat het nu weten ook niet meer zoveel van Gist-brocades te houden. De joint venture wordt opgeheven.

Voor Gist-brocades is dit het volgende teken dat de onderneming niet meer het favoriete high-tech biotechnologiefonds is van een paar jaar geleden, maar een eenvoudige fabrikant van penicilline, enzymen en bakkerijgrondstoffen.

Opmerkelijk is dat de joint venture net dit jaar met een enzym voor wasmiddelen op de markt zou komen en voor het eerst een positief resultaat zou laten zien.

De beurs is in ieder geval al lang blij dat Gist stopt en begint iets van vertrouwen te tonen in de herstructurering waar de onderneming mee bezig is. De koers herstelde zich tien procent van een dieptepunt. De beurs vindt Gist-brocades ongeveer tien keer de winst waard. Dat was wel eens meer. Maar het moet in Delft troost bieden dat Koninklijke Olie ongeveer dezelfde koers/winst verhouding heeft.

Orco

Het lijkt heel onwaarschijnlijk dat, zoals Orco suggereert, iemand een onvriendelijk bod op Orco zou overwegen. Orco is immers niet veel meer dan een zak met geld, die iemand graag onder de intrinsieke waarde zal kopen, dan te gelde maakt en het verschil incasseert.

In Nederland kan het management iedereen die onvriendelijk binnenkomt via rechtzaken het leven zuur maken door tijd te rekken. De betaalde rente (de NMB wordt genoemd als de partij die het bod op Orco financiert) zou dan alle uiteindelijk te behalen winst opsouperen.

Misschien hoopt Orco door een bieder op te voeren andere managementvriendelijke bieders aan te trekken.

HBGHBG vindt zelf dat ze het niet slecht doet, maar de beurskoers ligt 27 procent lager dan een jaar geleden. In de tussentijd heeft HBG via overnemingen op jaarbasis bijna een miljard gulden omzet erbij gekocht. De strategie van HBG is immers daar de marges in de bouw altijd onder druk staan om de rentabiliteit te verbeteren door de omloopsnelheid van het vermogen (nu 6,5) te vergroten.

HBG's doelstelling is een risicopremie van drie procent boven de rente op staatsleningen te halen. Toen HBG dat doel lanceerde, was die rente 6 procent. Nu ligt de rente op 9 procent. Daar is niet tegenop te groeien. HBG verdiende de eerste helft van dit jaar 29 miljoen en als dat voor het hele jaar 60 miljoen wordt, is dat een rendement van nog geen tien procent op het eigen vermogen. En dan is HBG nog geholpen door een stijging van het pond sterling met 10 procent dit jaar. Ruw geschat moet HBG er ongeveer een miljard gulden omzet bijkopen om bij een gelijkblijvende nettomarge zijn doel te halen. Net zoveel als vorig jaar is gekocht.