Riva

De nettowinst van Riva (automobielactiviteiten) is in de eerst helft van dit jaar gestegen met 5 procent van fl.6,3 miljoen naar fl.6,6 miljoen. Na aftrek van het preferente dividend over de eind vorig jaar uitgegeven converteerbare aandelen komt de winst per gewoon aandeel uit op fl.3,33 tegen fl. 3,50 in dezelfde periode van 1989, aldus Riva. Het bestuur verwacht voor heel 1990 een winst die ongeveer even groot zal zijn als vorig jaar (f 11,3 miljoen). De omzet van Riva is in de eerste zes maanden toegenomen met 11 procent.