Provincie stuurt Braks 'brandbrief' over mestproduktie

DEN BOSCH, 7 sept. Van stabilisering van de veestapel is geen sprake. De bestaande mestwetgeving biedt onvoldoende soelaas. Er zullen veel verdergaande maatregelen nodig zijn dan tot nu toe. Dat schrijft het provinciaal bestuur van Noord-Brabant, de provincie met de grootste mestproduktie, in een 'brandbrief' aan minister Braks van landbouw.

De mestproduktie in Noord-Brabant, nu al 20 miljoen ton per jaar, zal dit jaar met 600.000 ton toenemen. Hoewel landelijk sprake zou zijn van een vermindering van de veestapel, neemt in Brabant het aantal varkens in 1990 toe met 2 procent, het aantal kippen met 2,5 en het aantal runderen met 4 procent. Dit blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Bovendien zijn er dit jaar in Brabant 35 procent meer geiten en 30 procent meer schapen bijgekomen.

Volgens de waterleidingbedrijven in Nederland wordt de kwaliteit van het drinkwater ernstig aangetast door het bereiken van het grondwater van de nitraten die in de mest zitten. Drinkwatermaatschappijen willen dat de mestwetgeving, die maandag in de Tweede Kamer aan de orde komt, aanzienlijk wordt verscherpt. Behalve de fosfaatnorm zal in de wet ook een nitraatnorm moeten worden opgenomen, meent ir. Th. G. Martijn, directeur van de Vereniging van Exploitanten van Waterleidingbedrijven in Nederland.

Het landbouwbedrijfsleven zegt dat de kosten die moeten worden gemaakt om te voldoen aan de regels in de mestwetgeving zwaar drukken op de branche. 'We worden door de regelgeving onevenredig streng aangepakt', aldus voorzitter H. J. Slijkhuis van de Overijsselse landbouwmaatschappij tijdens een excursie deze week langs boerenbedrijven die zelf maatregelen treffen om het mestprobleem terug te dringen.

Pag.7: Boeren willen milieu sparen, drinkwater nog lang 'slachtoffer'