Noord-Holland

De Stichting Beeldende Kunst Gelderland in Arnhem publiceerde in totaal 90 uitgaven waarin schrijvers en beeldende kunstenaars samenwerkten. De provincie als geheel, de drie streken en de 86 gemeenten waren om de beurt onderwerp van respectievelijk een verhaal, gedicht, column, herinnering en een zeefdruk, tekening of foto. Elke auteur en elke beeldend kunstenaar moesten op een of andere manier een band hebben met hun onderwerp. Als serie, in beperkte oplage overigens, was het een mooi initiatief dat navolging verdient voor alle provincies.

De Culturele Raad Noord-Holland heeft nu om te beginnen de fakkel overgenomen en kondigt 71 uitgaven over Noord-Holland aan. Per maand zullen drie uitgaven verschijnen, telkens in een oplage van 100 exemplaren. Vorige week presenteerde de Raad de uitgave Noord-Holland, met een gedicht van Gerrit Kouwenaar en een zeefdruk van Peter Bes.

Het prachtige gedicht van Gerrit Kouwenaar heet 'station hembrug' en de dichter verplaatst zich in vijf strofen via het beeld van het verdwenen station naar zijn jeugd.

De tweede strofe luidt: De trein staat stil, nu al een leven lang, men isde stad voorbij, voorgoed een kind, het paradijsligt binnen handbereik, men spelt vandaag, men wijst de noodrem met een vinger bij.

De prijs van elke uitgave is fl.39,50 maar wie zich abonneert betaalt slechts fl.100, - per drie uitgaven. Voor alle informatie over de inhoud en bestelwijze: 02510-29309.