Nieuwe houder aandelen CKK wil zeggenschap

ROTTERDAM, 7 sept. De Luxemburgse beleggingsgroep C. Invest Holding blijkt het meerderheidspakket (51 procent) van Joep van den Nieuwenhuyzen in Cindu Key en Kramer in Uithoorn te hebben overgenomen. C. Invest eist een meerderheid in de raad van commissarissen van CKK en verlangt dat CKK de preferente aandelen intrekt die het bedrijf destijdsheeft uitgegeven omdat het vreesde dat Van den Nieuwenhuyzen vijandige bedoelingen had met CKK (dakbekleding, chemie, coatings). Dit heeft W. G. Wilford, beheerder en aandeelhouder van C. Invest, desgevraagd meegedeeld. Wilford heeft jaren bij CKK gewerkt en de familie Wilford heeft de afgelopen jaren altijd een belang in CKK gehad van tenminste 15 procent. De vader van W. G. Wilford is lange tijd commissaris bij CKK geweest. W. G. Wilford heeft in 1982 het CKK-dochterbedrijf ATAP, waar hij toen ook al directeur was, losgekocht van het moederbedrijf.

C. Invest is volgens Wilford speciaal voor de overneming van het CKK-belang opgericht. C. Invest staat los van ATAP, al sluit Wilford niet uit dat ATAP straks nauw gaat samenwerken met CKK. De familie Wilford heeft 'een belangrijk belang' in C. Invest. C. Invest heeft straks, als Van den Nieuwenhuyzen zijn laatste aandelen CKK aan C. Invest overdraagt zoals tijdens de verkoop afgesproken, een belang van tenminste 66 procent in CKK. Wilford vindt dat CKK zijn preferente aandelen moet intrekken omdat C. Invest geen vijandige bedoelingen zou hebben. Hij vindt ook dat C. Invest een meerderheid in de raad van commissarissen moet hebben omdat het 'gezien langs Belgische en Luxemburgse ogen' vreemd is dat een grootaandeelhouder geen plaats in de raad van commissarissen zou kunnen hebben. Van den Nieuwenhuyzen, die op het hoogtepunt van de strijd rondom CKK een belang in CKK had van naar wordt gezegd meer dan 75 procent, heeft altijd tevergeefs om een plaats in de raad van commissarissen gevraagd.

Wilford wil geen invloed op het dagelijks beleid van CKK maar wel op het lange termijnbeleid dat mede wordt uitgestippeld door de raad van commissarissen, zo legt hij uit. CKK-directeur drs. J. G. L. Verdurmen mag wat Wilford betreft gewoon blijven zitten.

Verdurmen, die vanmiddag desgevraagd de identiteit van de nieuwe grootaandeelhouder onthulde, vermoedt zelf dat Wilford 'geen vijandige bedoelingen heeft', al heeft hij daar geen concrete aanwijzingen voor. Verdurmen heeft van Wilford niet te horen gekregen welke beleggers achter C. Invest Holding zitten, al heeft Verdurmen daar wel nadrukkelijk om gevraagd in het eerste onderhoud dat hij met Wilford heeft gehad afgelopen week.

Joep van den Nieuwenhuyzen, directeur/ grootaandeelhouder van Begemann dat de laatste jaren tevergeefs heeft geprobeerd bepaalde strategische onderdelen van CKK in handen te krijgen en daarvoor zelfs bereid bleek heel CKK te kopen, zei vanochtend dat hij nog niet alle aandelen CKK had overgedragen aan C. Invest Holding. De verkoop van de eerste tranche CKK-aandelen leverde Begemann een winst op van 15,5 miljoen gulden, aldus Van den Nieuwenhuyzen.

    • Geert van Asbeck