Nederlandse koekjes geweigerd

AMMAN, 7 sept. Een deel van de voedselhulp van de Nederlandse regering voor de vluchtelingen in Jordanie is door de Jordaanse autoriteiten geweigerd. Dit heeft J. Pieters, de centrale coordinator van Artsen zonder Grenzen in Amman, de organisatie die het transport van de giften begeleidt, bevestigd.

Een vrachtwagen met Liga-achtige koekjes uit de magazijnen van het Nederlandse leger was woensdag al in een van de vluchtelingenkampen in het niemandsland tussen Irak en Jordanie aangekomen. De lading moest echter op last van een ambtenaar van het ministerie van gezondheid worden teruggestuurd naar Amman. Een andere vrachtwagen die nog onderweg was, werd onderschept en moest rechtsomkeert maken. Op de dozen Veld/Overbruggingsrantsoen Biscuits Bruin stonden verschillende data in september 1986 gestempeld, wat de Jordaniers deed vrezen met bedorven waar opgezadeld te zijn. Hoewel de vertegenwoordiger van Artsen zonder Grenzen ter plekke omstandig betoogde dat de koekjes bij uitstek geschikt zijn voor zeer lange opslag, moet een nader onderzoek in een laboratorium in Amman nu de juistheid van die stelling bewijzen.

Een ander deel van de zending melkpoeder, rijst en suiker is in de kampen aangekomen en verspreid. Nog een deel is nu met de koekjes opgeslagen in Amman. Gezien het watertekort in de kampen en de geringe mogelijkheden en grote risico's aldaar te koken, zal de rijst tegen de aanvankelijke bedoeling in vooral de vluchtelingen bij Amman ten goede komen. De zending melkpoeder wordt, ondanks het watertekort, toch grotendeels in de kampen bij de grens gedistribueerd net als de suiker. Toen vorig weekeinde bleek dat een groot transportvliegtuig op kosten van de Verenigde Naties leeg uit Nederland naar Amman zou vliegen om daar een luchtbrug voor Aziatische vluchtelingen te beginnen, is in overleg tussen Artsen zonder Grenzen en het Nederlandse ministerie van defensie inderhaast gekozen voor het sturen van koekjes, suiker, rijst en melkpoeder. Een plan om varkensvlees naar de veelal islamitische vluchtelingen te sturen werd al snel verworpen. Na aankomst dinsdagmiddag van de rantsoenen op de luchthaven van Amman waren zij in tegenwoordigheid van de uit Damascus overgekomen Nederlandse ambassadeur en een vertegenwoordiger van de Verenigde Naties plechtig overgedragen aan de Jordaanse autoriteiten.

De Fransman Christophe Dupont, de veldcoordinator van Artsen zonder Grenzen in een van de kampen aan de grens, schuwt de kritiek op de mede door zijn organisatie tot stand gekomen zending niet. 'Het is buitengewoon belangrijk dat Europa donaties doet waaraan ter plekke behoefte bestaat, in plaats van te sturen wat ze wil of wat toevallig voorhanden is. De prioriteit hier is nu heel duidelijk. Westerse regeringen moeten vliegtuigen sturen om de mensen op te halen en naar hun vaderland te brengen.'