Moskiu bereid met Tokio te praten over de Koerilen

TOKIO, 7 sept. De Sovjet-Unie is voor het eerst bereid met Japan te praten over de status van de Koerilen, een eilandengroep aan de Japanse noordkust die aan het einde van de Tweede Wereldoorlog door het Rode Leger werd bezet.

Dat blijkt uit opmerkingen van Sovjet-minister van buitenlandse zaken Edoeard Sjevardnadze, die de afgelopen vier dagen in Tokio overleg voerde met zijn ambtgenoot Taro Nakayama. Japan eist de soevereiteit op over de eilanden en weigert al 45 jaar formeel de vrede te tekenen met Moskou, dat zijn aanspraken op de eilanden baseert op de conferentie van Jalta. De twee ministers spraken af dat tijdens het voorgenomen bezoek van Sovjet-president Michail Gorbatsjov aan Tokio, in april 1991 het eerste bezoek van een Sovjet-leider aan Japan de kwestie bovenaan de agenda staat.

De Sovjet-Unie heeft alle belang bij het normaliseren van de betrekkingen; het wil economische hulp van Japan ontvangen, iets wat de Japanse regering heeft geweigerd zolang het territoriale conflict niet is opgelost. Sjevardnadze erkende dat de kwestie van de eilanden 'het moeilijkste maar belangrijkste' probleem is dat een vredesregeling in de weg staat. Moskou heeft ingestemd met het vormen van een gezamenlijke werkgroep die een ontwerp-vredesverdrag zal opstellen, maar onderstreepte dat Japan bereid moet zijn tot compromissen, waarover hij niet in detail trad. (AP, Reuter)