Militair-industrieel complex USSR klaagt overhervormingen

MOSKOU, 7 sept. In een open brief in de Pravda hebben vijftig bedrijfsdirecteuren die samen het militair-industrieel complex in de Sovjet-Unie vertegenwoordigen, gisteren gewaarschuwd tegen de gevaren van de economische hervormingen, met name voor de militaire industrie. De opmerkelijke brief verschijnt niet toevallig in de week waarin de beslissing moet vallen over het nieuwe economische hervormingsplan van de groep onder de econoom Stanislav Sjatalin. Volgens dat programma zal stevig het mes worden gezet in de militaire sector van de economie, die een zeer groot deel van de begroting opslokt. Het militair-industriele complex valt onder een tiental ministeries, zoals die van luchtvaartindustrie, van kernenergie, van defensie-industrie en van elektronika. Tezamen vormen zij een machtig bolwerk dat zich zeer effectief tegen hervormingsplannen van de regering kan verzetten.

In hun brief spreken de directeuren hun verontrusting uit over 'de ernstige economische en sociale situatie in het land', die ook de defensie-industrie, en dus de defensiecapaciteit begint te raken. De planeconomie is verstoord, de regering neemt anti-monopoliemaatregelen, 'direct gericht op het ondermijnen van ons complex', en een groot aantal gekwalificeerde medewerkers verlaat de militaire industrie, weggelokt door de hogere lonen in de vrije sector, aldus de briefschrijvers. 'Dit alles vindt plaats tegen de achtergrond van destructieve kritiek en aanvallen op de militaire industrie en pogingen van autoriteiten van alle niveaus om zich te mengen in het bestuur van de militaire bedrijven'.

Volgens de briefschrijvers wordt het militair-industriele complex in de VS, Frankrijk en Engeland heel wat serieuzer genomen dan in de Sovjet-Unie. 'Wij achten het, ondanks de verbetering van het internationale klimaat, ter handhaving van de defensiecapaciteit van het land nodig de bestaande verhoudingen, de gecentraliseerde toewijzing van materieel-technische middelen en de staatsfinanciering van militair wetenschappelijk onderzoek te handhaven en te voorzien in de overeenkomstige materiele stimulering van de arbeidscollectieven', aldus de briefschrijvers, die vragen om deze kwestie aan de orde te stellen op de najaarszitting van de Opperste Sovjet, die volgende week begint.

    • Laura Starink