Kritiek Rotterdam: bezuiniging bedreigt socialevernieuwing

Rotterdam, 7 sept. De Rotterdamse wethouder voor Stadsvernieuwing P. Vermeulen (PvdA) heeft de fracties van de gemeenteraad opgeroepen de bekrachtiging van het convenant over de sociale vernieuwing op te schorten.

Vermeulen is woedend over een op handen zijnde korting van het stadsvernieuwingsfonds, waardoor de gemeente Rotterdam in de komende vier jaar 23 miljoen gulden zou moeten inleveren. De wethouder drong er bovendien bij de raadsleden op aan om via hun fractiegenoten in de Tweede Kamer tegen de bezuiniging op het stadsvernieuwingsbudget te protesteren. Gisteren zei Vermeulen dat met de voorgenomen korting de sociale vernieuwing volledig onderuit zal worden gehaald. 'Ik kan dit niet gaan uileggen aan de bewoners van mijn stad. We moeten het kabinet maar eens duidelijk gaan maken dat dit beleid echt niet kan.'

Rotterdam geldt als de bakermat van het begrip 'sociale vernieuwing'. Vermeulen was op op 14 juli de eerste wethouder die in aanwezigheid van minister Dales van Binnenlandse Zaken het convenant ondertekende maar het wordt pas rechtsgeldig als ook de gemeenteraad ermee instemt. Rotterdam heeft jaarlijks 900 miljoen gulden beschikbaar voor stadsvernieuwing. De korting zal met name gevolgen hebben voor de aankoop van panden in de oude wijken. Van het ambitieuze Rotterdamse stadsvernieuwingsprogramma is inmiddels de helft gerealiseerd. Vijftigduizend woningen staan nog op de nominatie om gerenoveerd dan wel gebouwd te worden. 'In feite zijn we bezig met een inhaalprogramma', stelt een woordvoerder van de gemeente. 'Deze korting betekent dat de verpaupering verder door zal zetten. Dus over een jaar of tien zijn we weer terug bij af.' De gemeenten Amsterdam, Den Haag en Utrecht verzetten zich eveneens tegen de voorgenomen korting. Wethouder Vermeulen heeft woensdag contact gehad met zijn collega's uit Den Haag, Amsterdam en Utrecht om afspraken te maken over mogelijke acties. Vooralsnog gaan de drie grote steden niet zo ver als Rotterdam en zullen zij dan ook niet hun raadsleden oproepen de ondertekeing van het convenant uit te stellen. De Haagse wethouder van stadsvernieuwing P. Noordanus is verbolgen over de korting op het stadsvernieuwingsfonds, die voor de gemeente Den Haag vijf miljoen op een totaal van 120 miljoen gulden zal bedragen. 'Als gevolg van de korting zullen panden langer dichtgetimmerd blijven en kan de verkrottting verder oprukken', aldus de Haagse wethouder.

Een woordvoerder van het ministerie van Binnenlandse Zaken wil niet meer kwijt dan dat hij het protest van wethouder Vermeulen 'ontzettend jammer' vindt en dat het sociale vernieuwingsbeleid 'hiermee in de gevarenzone is beland'.