Koers volgt winstval van Delft Instruments

ROTTERDAM, 7 sept. De dramatisch winstdaling bij Delft Instruments in de eerste helft van dit jaar heeft tot een even dramatische daling van de aandelenkoers van Delft Instruments geleid. Die zakte van fl.45,20, de slotkoers op woensdag, gisteren naar fl.30,50 toen bekend werd dat de nettowinst tot 0,4 miljoen gulden was geslonken, minder dan tien procent van de 4,6 miljoen gulden winst die in de eerste zes maanden van 1989 werd geboekt.

De cijfers staken schril af bij de rooskleurige toekomstverwachtingen toen in november vorig jaar de optische firma Oldelft en de instrumentenmaker Enraf Nonius de krachten bundelden en fuseerden tot Delft Instruments.

Toen is niet voorzien dat de krappere defensiebudgetten ook Delft Instruments zouden raken. 'Ons is steeds verzekerd dat de bezuinigingen onze hoog-technologische produkten niet zouden raken', zegt ir. R. V. Kingma, voorzitter van de raad van bestuur. 'Nu blijkt dat ook in onze sector aankoopbeslissingen worden uitgesteld. Het aandeel defensie in onze omzet is teruggelopen tot een kwart, dat was een derde.' Als gevolg van deze kentering heeft Delft Instruments de samenstelling van zijn produktiepakket gewijzigd. De structuur van het bedrijf is daarbij aangepast. Het bestaat nu uit tien afzonderlijke bedrijfseenheden. Behalve de kosten die deze reorganisatie met zich meebracht, kampte Delft Instruments ook nog met ongunstige valutakoersen. Verder vielen twee investeringsstromen weg, een van een filmfabrikant en een van een overheid, omdat de projekten waren afgerond.

Al deze tegenvallers vielen in het eerst halfjaar, waarin het resultaat bij Delft Instruments volgens Kingma altijd 'afwijkt' van het tweede halfjaar. Budgetbesluiten van bedrijven en de overheid die bij Delft Instruments bestellingen plaatsen, worden veelal in de tweede helft van het jaar genomen. Ook leveringen vallen doorgaans in de tweede helft van het boekjaar. 'Een half jaar is voor Delft Instruments een te korte meetlat', vindt Kingma.

Voor de tweede helft van 1990 verwacht Kingma 'een aanmerkelijk verbetering over de resultaten die nu zijn gepresenteerd. Ze zullen echter die van vorig jaar (15,1 miljoen gulden winst voor de twee oorspronkelijke bedrijven gecombineerd) niet evenaren.' De ontwikkelingen in de Golf hebben Delft Instruments nog geen orders opgeleverd, maar 'morgen zouden de bestellingen al binnen kunnen komen', zegt Kingma. ' De huidige crisis in de Golf heeft voor ons sowieso een gunstig effect. Het relativeert de euforie van de laatste tijd dat de defensiebudgetten wel tot nul kunnen worden gereduceerd. Nu blijkt dat het bij tijden wel degelijk zijn nut heeft.'