Kamer steunt maatregelen Ritzen voor wachtgelders

DEN HAAG, 7 sept. Een meerderheid van PvdA, VVD, D66 en Groen Links in de Tweede Kamer steunt het voorstel van minister Ritzen om besturen van onderwijsinstellingen te verplichten bij vacatures wachtgelders aan te nemen. Zo moeten de uitgaven voor werkloosheidsuitkeringen in het onderwijs worden teruggebracht met 31 miljoen gulden in 1991, oplopend tot 125 miljoen in 1995. De verplichting stuit bij het CDA op grote weerstand. CDA-Kamerlid Tuinstra wil dat schoolbesturen de vrijheid houden om op grond van denominatie en kwalitatieve criteria een wachtgelder te weigeren.

Volgens J. Franssen (VVD) is de vrijheid van onderwijs echter niet van toepassing op wat hij als arbeidsmarktbeleid beschouwt. Nuis (D66) vreest ongelijkheid tussen wachtgelders 'van openbaren huize' die straks alleen bij openbare scholen kunnen aankloppen, en wachtgelders 'van bijzonderen huize' die overal terecht kunnen. PvdA-woordvoerster Netelenbos wilde 'wachtgelders in principe verplichten in het hele land te solliciteren. Bij werkweigering kan er op de uitkering worden gekort.' Een meerderheid van de Kamer gaat tevens akkoord met het voorstel om het hoger onderwijs een eigen budget voor wachtgelden te geven. De overschrijdingen van de uitgaven voor de wachtgelden zijn daar het hoogst.