Hof gelast vrijlating Roemeense asielzoekers

DEN HAAG, 7 sept. Op formeel-juridische gronden heeft het gerechtshof in Leeuwarden gisteren de invrijheidstelling gelast van drie Roemeense asielzoekers.

De Roemenen zaten sinds 16 augustus in bewaring. Dit als gevolg van het nieuwe beleid van Justitie om Oosteuropese asielzoekers die volgens het departement een kansloos verzoek indienen eventueel in de cel te plaatsen als ze een beslissing in hoger beroep willen afwachten. Het hof stelt nu dat aan de inbewaringstelling een zogeheten last tot uitzetting moet voorafgaan. Dat gebeurde in dit geval pas een dag later.

De rechtbank in Assen gaf eerder wel goedkeuring aan het opsluiten van de drie Roemenen. Een beleid dat door Justitie tot nu toe in enkele gevallen is uitgevoerd omdat men zo de grote stroom asielzoekers uit Oost-Europa hoopt in te dammen. In augustus bereikte het aantal aanvragen de recordomvang van 2.368 waarmee het totale aantal voor dit jaar de 13.000 al is gepasseerd. Dat is bijna evenveel als het totale aantal over 1989. Op verzoek van het Tweede Kamerlid Wiebenga (VVD) zal staatssecretaris Kosto (justitie) volgende week met de Tweede Kamer debateren over het asielbeleid. Mogelijk beslist Justitie daarna dat het nieuwe beleid zal worden aangepast. Het in bewaring stellen van asielzoekers gebeurt nu op grond van een artikel in de Vreemdelingenwet dat toestaat dat bij vrees voor verstoring van de openbare orde mensen in een cel kunnen worden ondergebracht. Vluchtelingenwerk Nederland meent evenwel dat dit artikel alleen in individuele gevallen, en niet voor de groep Oost-Europeanen als zodanig, mag worden toegepast. Rechtbanken hebben zich tot nu toe verschillend over deze kwestie uitgelaten. Volgens een woordvoerder van Justitie is het overigens in minder dan 10 gevallen daadwerkelijk tot opsluiting van Oost-Europese asielzoekers gekomen.