Gelderse Papiergroep

De Gelderse Papiergroep heeft over het eerste halfjaar van 1990 een nettowinst geboekt van fl.6,6 miljoen. In de vergelijkbare periode vorig jaar was dat fl.4,1 miljoen. Het resultaat van de begin dit jaar overgenomen KNP Meersen is volledig in de resultaten begrepen. Het bedrijfsresultaat groeide fors van fl.9,2 miljoen naar fl.16,9 miljoen. Ook de omzet zat in de lift en steeg van fl.161,9 miljoen naar fl.239,5 miljoen. Het bedrijf verwacht voor dit hele jaar een belangrijk hoger nettoresultaat dan de fl.7,2 miljoen van 1989. Volgens het bedrijf zijn de afgelopen jaren de marges in de sector grafische en technische papieren onder zware druk gekomen door de stijgende celluloseprijzen. Nu de prijzen van deze grondstof dalen, lijken de marges zich weer te herstellen. De kasstroom (winst plus afschrijvingen) steeg in het eerste halfjaar met fl.5,5 miljoen naar fl.18 miljoen.