Gamma

Het textielconcern Gamma Holding heeft in de eerste helft van dit jaar een beter resultaat behaald dan verwacht. De nettowinst na belasting was in de eerste zes maanden fl.33,3 miljoen, ruim 16 procent meer dan in dezelfde periode van vorig jaar. Verwacht was een stijging met 10 procent.

Treedt de komende maanden geen verslechtering op in het huidige conjunctuur- en valutabeeld, dan verwacht de raad van bestuur dat per aandeel een winststijging kan worden bereikt van ruim 10 procent. In het eerste halfjaar steeg de winst per aandeel van fl.4,80 tot fl.5,38. De omzet groeide in het eerste halfjaar met 83 procent tot fl.688 miljoen. Het bedrijfsresultaat nam met 54 procent toe tot fl.59,5 miljoen.