FGH

De Friesch-Groningsche Hypotheekbank (FGH) heeft in de eerste zes maanden van dit jaar een nettowinst geboekt van fl.42,8 miljoen, fl.7,8 miljoen meer dan in de eerste helft van 1989. Het brutoresultaat steeg met bijna 33 procent naar fl.55,1 miljoen. De belastingdruk was aanzienlijk hoger, fl.9,8 miljoen tegen fl.1,2 miljoen. FGH heeft fl.2,5 miljoen toegevoegd aan de VAR (stroppenpot), de helft minder dan in het eerste halfjaar van 1989.