Bouwputten

Als de ene bouwput is 'gedempt' beginnen we weer aan een andere. Deze gedachte dringt zich op bij het bericht van een te bouwen ondergronds busstation voor het Amsterdamse centraal station. Steeds weer duiken nieuwe plannen op waarbij bouwputten onvermijdelijk zijn. De ondergrondse parkeergarage bij het centraal station is eindelijk af of er komt praktisch op dezelfde plek weer een nieuwe kolossale bouwput. Dan kijken we weer jarenlang tegen hekken aan. Om maar te zwijgen over de commotie indertijd rondom de bouw van de metro.

Daarbij kan het in dit opzicht veel eenvoudiger: voortgaan op het stramien van zoveel mogelijk trams op vrije baan in het centrum van de stad en uitbreiding van het sneltramnet daarbuiten. Wat doet dan een verstandig stadsbestuur om zo min mogelijk (milieu-onvriendelijk) busvervoer binnen de stadsgrenzen te krijgen? Inderdaad: aan de rand van de stad ruime overstapstations aanleggen voor de bussen uit de regio, met aansluitend optimaal railvervoer en geen nieuwe bouwputten.

    • in de Marge