Bols

Het drankenconcern Bols heeft zich in de eerste helft van dit jaar positief ontwikkeld. De nettowinst nam met 10 procent toe tot fl.47,5 miljoen, van fl.43,1 miljoen in dezelfde periode van 1989. Het bedrijfsresultaat steeg met 6 procent naar fl.71,8 miljoen. De omzet bedroeg in de eerste zes maanden fl.586 miljoen en bewoog zich daarmee nagenoeg op het niveau van het eerste halfjaar van 1989. De financieringslasten namen toe van fl.5,1 miljoen tot fl. 7,6 miljoen, voornamelijk door een overbruggingsfinanciering in Italie. Per aandeel is de winst gestegen van fl.7,42 naar fl.8,14 en de kasstroom van fl.9,68 naar fl.10,56. Het Bols-bestuur verwacht dat de nettowinst dit jaar hoger zal uitkomen dan vorig jaar. Toen werd netto fl.83,6 miljoen of fl.14,36 per aandeel verdiend.