Australische schapen dupe dumpprijzen

MELBOURNE, 7 sept. In de Australische staat Victoria worden tienduizenden schapen afgeslacht en in grote kuilen begraven als gevolg van de sterke prijsdaling voor schapevlees. Naar verwachting zal in december, als het scheerseizoen is afgelopen, het doordraaien van schapen nog massaler vorm aannemen.

Volgens de vertegenwoordiger van de boerenbond in de staat Victoria, Ken Douglas, zijn boeren 'de wanhoop nabij', omdat ze het slachtoffer zijn geworden van de hoge rentestand in Australie, de ontwikkelingen in Oost-Europa in de crisis in de Golf. Het Midden-Oosten is normaal gesproken een lucratieve afzetmarkt voor schapen. 'Schapen hebben geen enkele waarde meer, waardoor boeren niets anders rest dan hun dieren af te schieten', aldus Douglas. 'Het is voorgekomen dat een boer honderd schapen op de veemarkt heeft verkocht voor 50 Australische dollarcent. Dan was hij toch nog beter af dan als hij het vervoer terug van zijn schapen moest betalen.'

Volgens Douglas brengt een schaap dit seizoen 2,5 Australische dollar (vier gulden) op, tegen rond de 20 Australische dollar (30 gulden) vorig jaar.

Goedkope export uit Oosteuropese landen is deels verantwoordelijk voor de lage prijzen. Om haar marktaandeel te behouden schroeft de Europese Gemeenschap haar exportsubsidies op, wat eveneens de prijzen op de wereldmarkt drukt. (AP)