Actie in Oost-Europa tegen anti-semitisme

PRAAG, 7 sept. Joodse en katholieke leiders uit zestien landen hebben gisteren in Praag het anti-semitisme in al zijn vormen veroordeeld en een plan ontvouwd om het oplevend anti-semitisme in Oost-Europa te bestrijden.

Het akkoord werd bereikt op een conferentie van joodse en katholieke organisaties die zich inzetten voor de wederzijdse dialoog. Ditmaal werd speciale aandacht gewijd aan wat werd genoemd 'de recente manifestaties van anti-semitisme, met name in Oost- en Midden-Europa'.

Volgens de verklaring die na afloop van de conferentie werd uitgegeven beschouwen de katholieken 'anti-semitisme en andere vormen van racisme als een zonde tegen God en de mensheid' Het gezamenlijke plan voor de bestrijding van het anti-semitisme omvat voorstellen voor het schrappen van anti-semitische uitlatingen uit teksten en boeken, het geven van speciale cursussen voor priesters en het volgen van en publiceren over uitingen van anti-semitisme. Ook wordt aanbevolen recente Vaticaanse verklaringen over de relaties tussen katholieken en joden snel te vertalen en te verspreiden; dergelijke verklaringen konden tot de val van het staatssocialisme in Oost-Europa niet worden verspreid.

In de verklaring werd gesteld dat veel katholieken niet waakzaam genoeg zijn ten aanzien van uitingen van anti-semitisme en dat 'men niet tegelijkertijd een christen en een anti-semiet kan zijn'. De afgelopen maanden is in vrijwel alle Oosteuropese landen een toename van het aantal racistische en anti-semitische uitingen te bespeuren, hoewel met uitzondering van Hongarije nergens grote joodse gemeenschappen meer bestaan. (UPI, AP)