Wegener Tijl

De uitgever Wegener Tijl heeft het eerste halfjaar afgesloten met een nettowinst van fl.13,7 mln, 30 pct meer dan in hetzelfde tijdvak van 1989. Ondanks een uitbreiding van het geplaatste aandelenkapitaal met 2,9 pct, voornamelijk als gevolg van gebruikmaking van het keuzedividend, is de nettowinst per aandeel met 26 pct toegenomen van fl.9,95 tot fl.12,57. Het bestuur verwacht ook voor het tweede halfjaar een stijging van de nettowinst ten opzichte van de tweede helft van 1989. In de verslagperiode is een omzet behaald van fl.244 mln tegen fl.221 mln vorig jaar, grotendeels uit autonome groei. In de omzet is mede begrepen de uitkering van de STER-compensatieregeling over 1988 voor een bedrag van fl. 1,3 mln. Het bedrijfsresultaat toonde als gevolg van de gunstige liquiditeitspositie een verdere verbetering van fl.14,9 mln tot fl.19,8 mln. De uitkomst van financiele baten en lasten, die het saldo van rentebaten en rentelasten weergeeft, steeg van fl.0,4 mln tot fl.1,6 mln.