Vara mag De Kloof uitzenden

AMSTERDAM, 6 sept. De VARA mag vanavond de uitzending herhalen van het televisie-programma De Kloof over gebruik en misbruik van sociale uitkeringen. Dat heeft de fungerend president van de Amsterdamse rechtbank mr. J. Vrakking vanmiddag bepaald in een kort geding tegen de VARA dat was aangespannen door de stichting Aktiekomitee Vrouwen in de Bijstand Amsterdam en de Bijstandsbond.

Zij eisten een uitzendverbod van het programma omdat het volgens hen mensen met een uitkering stigmatiseert en in de criminele sfeer plaatst. In de uitzending komen deskundigen aan het woord die zich volgens de eisers grievend uitlaten over uitkeringsgerechtigden.

D. Tang, hoofd sociale dienst Amsterdam Zuid-Oost verklaarde in de uitzending van 18 januari dat 'een aanzienlijk deel van de uitkeringen die wij verstrekken, in de Amsterdamse situatie dan natuurlijk, geheel of ten dele te onrechte wordt verstrekt.' Kort daarop lieten B en W van Amsterdam in antwoord op vragen van het VVD-raadslid Van der Stoel weten de mening van Tang niet te delen. Het gesuggereerde percentage fraudegevallen, 30 tot 40 procent, noemden B en W 'uit de lucht gegrepen'.