Van Heek Medical

De directies van Van Heek-Scholco bv en Meander Holding bv hebben overeenstemming bereikt over de fusie van Meander met Van Heek Medical. Dit bedrijf is een 100 procents-dochter van Van Heek-Scholco. Van Heek Medical en Meander, met een omzet van resp. fl.20 mln en fl.9 mln, zijn gericht op de intramurale gezondheidszorg. Het nieuwe bedrijf zal opereren onder de naam Van Heek Meander bv.