Uitbreiding bepleit van afluisteren telefoons

DEN HAAG, 6 sept. De mogelijkheden voor het openbaar ministerie tot het afluisteren van telefoons moeten worden uitgebreid. Deze aanbeveling doet de door het ministerie van justitie ingestelde zogeheten Commissie Moons die voorstellen doet 'ter modernisering en stroomlijning' van het gerechtelijk vooronderzoek.

De rechter-commissaris kan nu alleen toestemming geven voor een telefoontap als er een met naam en toenaam bekende verdachte is. De Commissie Moons wil afluisteren toestaan als er een strafzaak is zonder dat nog duidelijk is wie ervan wordt verdacht het delict te hebben gepleegd.

De Commissie Moons is twee jaar geleden ingesteld door de toenmalige minister van justitie Korthals Altes. Hij vond dat aanpassing van het zestig jaar oude wetboek van strafvordering op zijn plaats is gezien de steeds professioneler wordende criminaliteit en de beperkte dwangmiddelen die Justitie heeft om de strijd tegen de misdaad aan te gaan.

De commissie stelt ook voor de mogelijkheden tot huiszoeking, te vervangen door de term doorzoeking, uit te breiden. In geval van 'dringende noodzaak' hoeft de officier van justitie niet langer de komst van de rechter-commissaris die controleert of een doorzoeking volgens de regels verloopt af te wachten. Het moet dan wel gaan om gevallen van ontdekking op heterdaad van een strafbaar feit of om een misdrijf waarvoor voorlopige hechtenis is toegelaten.

De commissie Herijking van het Wetboek van Strafvordering stelt ook voor verdachten de mogelijkheid te geven om de rechter-commissaris te vragen bepaalde onderzoekshandelingen te verrichten ook al loopt er geen gerechtelijk vooronderzoek tegen de verdachte. Op zijn verzoek moeten dan toch al getuigen kunnen worden gehoord of rapporten opgemaakt.

Ten aanzien van het afluisteren van telefoons wordt nog voorgesteld toestemming tot het aftappen slechts te verlenen voor een periode van 30 dagen. Op verzoek van de officier van justitie kan de rechter-commissaris die termijn voor eenzelfde periode verlengen.

Voorwaarden voor telefoontaps zouden moeten worden dat er 'een redelijk vermoeden' is dat er een misdrijf is gepleegd waarvoor voorlopige hechtenis is toegestaan, dat dit misdrijf 'een ernstige inbreuk op de rechtsorde oplevert' en afluisteren 'redelijkerwijs nodig is voor het aan de dag brengen van de waarheid'.