Ubbink

Ubbink (toeleverancier aan de bouw) heeft in de eerste zes maanden van dit jaar een nettowinst geboekt van fl.2,25 miljoen. In de vergelijkbare periode vorig jaar was dat fl.1,5 mln. Het bedrijf verwacht over 1990 een beter resultaat dan vorig jaar (f. 3,1 mln). Het brutobedrijfsresultaat groeide met fl.2 mln naar fl.4,6 mln. De omzet steeg met fl.26 mln naar fl.73 mln. De kasstroom (nettowinst plus afschrijvingen) nam in het eerste halfjaar toe van fl.3,9 mln tot fl.5,4 mln.