Staking dreigt in olievelden Sovjet-Unie

MOSKOU, 6 sept. De arbeiders in het grootste olieveld van de Sovjet-Unie dreigen met een staking die tweederde van de olieproduktie van het land lam zou leggen Het regionale vakbondscomite van de olieprovincie Tjoemen, dat 700.000 arbeiders vertegenwoordigt, wil hiermee economische noodmaatregelen en sociale garanties afdwingen van de Sovjet-regering.

Dit meldt het Sovjet-persbureau Tass.

De regionale vakbondsvoorzitter Nikolai Trifonov spreekt van een ultimatum, maar heeft nog geen datum genoemd voor het aflopen ervan. 'Het is nu een jaar geleden dat we onze ongerustheid hebben geuit over sociale spanningen. Sindsdien zijn de subsidies voor de ontwikkeling van Tjoemen alleen maar gekort. We begrijpen dat een ultimatum het laatste middel is, maar andere middelen zijn al gebruikt'.

Niet bekend

Het stilleggen van de olieproductie in Tjoemen, die hoger is dan de olieproduktie van Saoedi-Arabie, zou desastreuze gevolgen hebben voor de Sovjet-economie.

President Michail Gorbatsjov heeft op televisie opgeroepen een eind te maken aan de 'discussie- en vergadermentaliteit'.

Hij suggereerde dat overeenstemming over het economische hervormingsprogramma bijna is bereikt. Als de tweederde van de Russische olieproduktie die Tjoemen produceert, inderdaad wegvalt, zou Gorbatjov worden genoopt tot het afroepen van de noodtoestand. (Reuter, AP)