Schade Jessi door besluit van Philips blijft beperkt

BRUSSEL, 6 sept. De terugtrekking van Philips uit een van de belangrijkste deelprojecten van het Joint European Submicron Silicon Initiative (JESSI) 'is slecht nieuws maar betekent zeker niet de ineenstorting' van dat technologieprogramma. De schade blijft beperkt. Dat heeft Maria Filippo Pandalfi, Europees commissaris voor technologiebeleid gisteren in Brussel verklaard.

Doel van JESSI is om de Europese ontwikkeling en het gebruik chips te stimuleren. Dat gebeurt via vier deelprogramma's, gericht op chiptechnologie, basisonderzoek, materialen plus produktie-apparatuur en toepassing van chips. Het project waar Philips nu mee stopt, is een van de deelprojecten uit het deelprogramma chiptechnologie. Daarbij gaat maar het om ongeveer zes procent van het totale onderzoek in het kader van JESSI. Pandolfi zei dat hij zich meer zorgen maakt 'om de algehele crisis in de Europese informatietechnologie industrie dan om individuele gevallen'.

Daarbij doelde hij erop dat de Europese chipbedrijven en computerfabrikanten steeds verder achterblijven bij hun Japanse en Amerikaanse concurrenten. Ook wees hij erop dat Europa maar 10 procent van de wereld-chipproduktie voor haar rekening neemt en maar 16 procent van de chipconsumptie.

De Europese Commissie is bezig met een nieuw plan om de Europese chipindustrie te helpen. De voorstellen liggen al een tijd op tafel, maar verschillende lidstaten verzetten zich tegen verdere ondersteuning, omdat ze huiverig voor protectionistische maatregelen zijn.

Inmiddels zijn in het kader van JESSI al ruim 50 projecten goedgekeurd. Het technologieprogramma vergt de komende 7 jaar in totaal ruim 8 miljard gulden. daarvan nemen de Europese Commissie en de nationale overheden bijna de helft voor hun rekening.