Rabin: Israel treft de nodige voorbereidingen

TEL AVIV, 6 sept. 'Moet president Saddam Hussein rekening houden met een Israelische atoomaanval als Irak Israel met raketten met chemische koppen bestookt?'

Yitzhak Rabin, ex-minister van defensie en opperbevelhebber van de Israelische strijdkrachten tijdens de Zesdaagse oorlog in 1967, reageert koel: 'Die vraag moet aan Saddam Hussein worden voorgelegd. Dat is zijn probleem. Ik zeg niet ja of nee'. Rabin zegt dat Israel reden heeft tot bezorgdheid over een Iraakse gifgasaanval. 'Irak heeft het potentieel om dit met grond-grondraketten te doen. Raketten die wel grote steden kunnen treffen maar niet precies genoeg kunnen worden afgevuurd om militaire doelen te raken.'

In een vraaggesprek kort voor een bezoek aan Brussel op doorreis naar de VS voor onder andere het inzamelen van gelden voor de opvang van joodse immigranten uit de Sovjet-Unie, stemt Rabin zijn antwoorden volledig af op de afhoudende houding in het conflict in de Golf die door premier Yitzhak Shamir op dringend verzoek van de VS is gedicteerd. Israel staat buiten het geschil tussen Irak en Koeweit, en hij wil geen woord zeggen dat de indruk zou wekken dat Israel het zou toejuichen als de VS tot militaire actie tegen Irak zouden overgaan. Saddam Husseins waarschuwingen om Israel in geval van een Amerikaanse militaire actie tegen Irak onder vuur te nemen hebben Israel volgens Rabin verplicht de 'nodige voorbereidingen te treffen'. Hij constateert dat de internationale gemeenschap Irak met een embargo en een zee-blokkade op de knieen wil brengen, terwijl de VS zich gelijktijdig in Saoedi-Arabie sterk maken voor de militaire optie. 'De Amerikanen hebben daar tijd voor nodig omdat zij zeker (van een zo snel mogelijke overwinning) willen zijn. Ik wil geen profeet zijn wanneer en of dit zal gebeuren', zegt hij. 'Ik geloof overigens niet dat de VS en de internationale gemeenschap erin zullen berusten dat Irak enige winst aan de overval op Koeweit overhoudt. Irak zal de inlijving van Koeweit ongedaan moeten maken en zal zich uit dat land moeten terugtrekken zodat het verjaagde bewind de macht weer in handen kan nemen.' 'Er zijn er die geloven dat het internationale isolement tot de val van het regime van Saddam Hussein zal leiden', zegt hij. 'Misschien zal dat binnen drie tot negen maanden gebeuren.'

Het klinkt alsof hij daar niet in gelooft. 'Rekent u zich ook tot degenen die dat denken?' 'Er zijn er die er zo over denken', herhaalt hij. 'Zullen de VS naar de wapens grijpen als de economische en politieke drukmiddelen geen effect op Bagdad hebben', vraag ik. 'Ik geef de Amerikanen geen raad', zegt hij.

Als de Iraakse president winst aan zijn Koeweitse avontuur overhoudt ziet Rabin gevaren voor Israel. 'Dat zal zijn machtswellust opwekken', zegt hij.

Rabin is van mening dat president Saddam Hussein zich kort na de zege op Iran aan Koeweit heeft vergrepen om de Koeweitse olierijkdom en schatten in de kluizen van de bank van Koeweit te gebruiken voor het produceren en perfectioneren van niet-conventionele wapens gifgassen en atoomwapens om in een later stadium Israel vanuit een militair sterke positie te kunnen aanvallen. Rabin legt uit dat het voor Israel een goede zaak is dat de Iraakse overval op Koeweit voor de hele wereld het ware gezicht van de Saddam Hussein heeft ontmaskerd. 'Als hij tegen Israel zou zijn opgetreden zou de wereld zich niet zo eensgezind tegen Irak hebben gekeerd.'

Nu dat wel het geval is en de VS zich in militair opzicht stevig in Saoedi-Arabie hebben genesteld, heeft deze volgens Rabin waarschijnlijk lange Amerikaanse militaire aanwezigheid in het Midden-Oosten ook positieve gevolgen voor Israels veiligheid en verdediging. De strategische samenwerking tussen Israel en de VS in het Midden-Oosten krijgt er meer relief door, zegt hij. Rabin ontwijkt echter de vraag wat hij met die opmerking bedoelt. Na de uitspraken van de Sovjet-minister van buitenlandse zaken Edoeard Sjevardnadze over de wenselijkheid van een internationale conferentie over het Midden-Oosten maakt Rabin zich zorgen over de Amerikaans-Russische top van zondag in Helsinki. Een eventuele koppeling van het conflict in de Golf aan het Israelisch-Arabische conflict zal 'een zeer ernstige ontwikkeling zijn'.

'Niets zal voor Israel ernstiger zijn dan betaling van de woeste Iraakse overval op Koeuweit met Israelische munt.'

    • Salomon Bouman