Overheidssteun voor noodlijdend Forum

DEN HAAG, 6 sept. Het noodlijdende opera- en muziekgezelschap Forum krijgt steun van het ministerie van WVC: 2,5 ton in de komende twee jaar en een bedrag van een miljoen gulden in 1992. Aan de steun verbindt WVC onder andere de voorwaarde er een aanvaardbaar beleidsplan komt en dat de schuld van het gezelschap eind 1996 gesaneerd is.