Onderzoek: salarissen in de gezinszorg blijven achter

ROTTERDAM, 6 sept. Werknemers in de gezinsverzorging verdienen twintig procent minder dan die in vergelijkbare sectoren als het kruiswerk en de bejaardenzorg. Dit blijkt uit een functiewaarderingsonderzoek dat gehouden is in opdracht van de Vereniging van Ondernemingen in de Gepremieerde en gesubsidieerde sector (VOG). In de gezinsverzorging werken ongeveer honderdduizend mensen. Er zijn dertigduizend vacatures die ondanks allerlei wervingsacties niet worden vervuld. De uitstroom is groter dan de instroom, aldus A. Elshoff, secretaris van de sectie gezinsverzorging van de VOG. Hij wijt dit voor een aanzienlijk deel aan de lage salarissen. Een helpende in de gezinsverzorging, de meest voorkomende functie, verdient maximaal 2400 gulden per maand bruto. Een vergelijkbare functie in de bejaardenzorg of het kruiswerk levert maximaal 2900 per maand op. Volgens Elshoff is de achterstand ontstaan doordat in andere sectoren de slarissen stegen, maar in de gezinsverzorging nauwelijks.

In het deze zomer gesloten convenant tussen de bewindslieden van sociale zaken en WVC, en werkgevers en werknemers in de zorgsector zijn wel afspraken gemaakt over extra middelen voor de bejaardenzorg en het kruiswerk, maar niet voor de gezinsverzorging. Elshoff schat dat er jaarlijks 250 miljoen gulden extra nodig is om de salarisachterstand in te halen. Wanneer in de loop van volgende maand het definitieve rapport gereed is zal de VOG een beroep doen op de overheid om extra geld beschikbaar te stellen. Voor het departement van WVC kwamen de resultaten van het onderzoek kennelijk als een verrassing, want ambtenaren reageerden 'geschrokken', aldus Elshoff. Een formele reactie geeft het departement pas als het definitieve rapport is ontvangen.

Bestuurder L. Geradts van de AbvaKabo toont zich verheugd met de resultaten van het onderzoek. Hij denkt dat de 250 miljoen te halen is uit de efficiency-winst die ontstaat door de fusie van gezinsverzorging en kruiswerk.