OM: verdubbeling van euthanasie-meldingen

DEN HAAG, 6 sept. Het aantal ter kennis van de politie gekomen gevallen van euthanasie en hulp bij zelfdoding is in 1989 verdubbeld in vergelijking met het jaar daarvoor. De meldingen stegen van 181 naar 336. Dit blijkt uit het jaarverslag van het openbaar ministerie (OM) dat gisteren in Den Haag werd gepresenteerd. Volgens een woordvoerder van het OM is die stijging van het aantal meldingen te danken aan een verbetering van de communicatie tussen Justitie en artsen. 'De eisen van zorgvuldigheid en de na te leven procedures zijn steeds beter bekend', aldus het OM. Van de 336 gevallen is in slechts een zaak een vervolging ingesteld. Naar de omvang van het euthanasie-vraagstuk wordt op last van de zogeheten commissie Remmelink een onderzoek ingesteld.

De advocaat-generaal bij het Hof in Arnhem mr. W. Sorgdrager meldde gisteren ook dat Justitie zich steeds meer zorgen maakt over het misbruik maken van subsidies die de Europese Gemeenschap ter beschikking stelt. Over de omvang van de problemen bestaan geen gegevens maar Sorgdrager zei te vermoeden dat deze vorm van fraude 'enorme vormen begint aan te nemen'.

Het OM pleit voor meer uniformiteit binnen Europa bij het aanpakken van deze vorm van criminaliteit. 'Onvoldoende optreden tegen fraude in een lidstaat kan immers effecten hebben op de concurrentieverhoudingen in de hele EG', aldus het jaarverslag. Het afgelopen jaar kwamen 1.135.952 misdrijven ter kennis van de politie. Een stijging van twee procent in vergelijkig met 1988. Een aantal misdrijven neemt de laatste jaren steeds in omvang toe zoals mishandeling, verduistering, bedrog, vernieling, bedreiging en doorrijden na een ongeluk. Drie misdrijven dalen: heling, het weigeren van de bloedproef en soft drugsdelicten.

De grootste stijging in misdrijven doet zich voor bij de zogeheten geweldsdelicten. De misdrijven 'gericht tegen het leven' bedroegen in 1989 2.351 een stijging met dertig procent in vergelijking met 1980. Het ophelderingspercentage van het totaal aantal geregistreerde misdrijven is evenals voorafgaande jaren gedaald van 22,6 naar 22,3. Het aantal zaken dat door het openbaar ministerie en de rechtbanken in 1989 werd afgedaan is 211.807. Een daling van twee procent in vergelijking met het vorige jaar.

Strafzaken worden wel sneller afgehandeld door het openbaar ministerie. Het aantal dagen dat een dossier in de kast staat bij het OM is gedaald van 131 naar 122 dagen.