OM acht Zadelhoff schuldig aan oplichting

ROTTERDAM, 6 sept. Het Openbaar Ministerie beschuldigt makelaar drs. C. van Zadelhoff en enkele van zijn naaste medewerkers van belastingontduiking en valsheid in geschrifte. Het Openbaar Ministerie zal tot strafrechtelijke vervolging overgaan of zal met de makelaar en zijn medeverdachten een schikking treffen.

Justitie heeft onlangs een onderzoek naar de vermeende fiscaal frauduleuze handelingen van Van Zadelhoff afgerond en meent nu te beschikken over 'concrete vermoedens en verdenkingen' jegens de makelaar. Dit heeft de Amsterdamse persofficier mr. L. A. J. M. de Wit desgevraagd meegedeeld. Indien justitie tot vervolging overgaat riskeren Van Zadelhoff en zijn betrokken medewerkers een gevangenisstraf van maximaal bijna negen jaar. De Wit tekent hier evenwel bij aan dat die negen jaar een theoretisch maximum is en dat dit maximum niets zegt over de concrete strafmaat die de verdachten mogelijk krijgen opgelegd. Van Zadelhoff heeft begin dit jaar al een etmaal in hechtenis gezeten in het kader van het onderzoek dat de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) heeft uitgevoerd.

Justitie meent over aanwijzingen te beschikken dat Van Zadelhoff in 1985 de belasting voor ruim 1,4 miljoen gulden heeft opgelicht. Van Zadelhoff zou in 1985 een van de zijn vennootschappen hebben verkocht en zou daarbij hebben gesjoemeld met de status van die bewuste vennootschap opdat hij een belastingvoordeel zou genieten.

Volgens justitie heeft Van Zadelhoff een van zijn vennootschappen onder firma verkocht en heeft hij later in de boeken die vennootschap omgezet in een besloten vennootschap, wat neerkomt op valsheid in geschrifte. Hij heeft dat volgens justitie gedaan omdat bij verkoop van een besloten vennootschap anders dan bij een vennootschap onder firma geen veertig procent belasting hoefde te worden betaald over de hoogte van de verkoopsom. 'Dit is een wijze van werken in het zakenleven die naar ons oordeel niet door de beugel kan', zegt persofficier De Wit. Justitie bestudeert nog, in samenspraak met de advocaten van de verdachten, of moet worden vervolgd dan wel kan worden volstaan met een schikking, waarbij Van Zadelhoff door het betalen van een boete vervolging kan ontlopen. 'Een vervolging heeft het voordeel van een openbare behandeling en van een voorbeeldstelling en normbevestiging. Ook een schikking met enige publicatie zou aan dat doel tegemoet kunnen komen', aldus De Wit. 'Het Openbaar Ministerie pakt deze zaak aan om een bepaalde wijze van handelen toch nog eens tegen het daglicht te houden.' Van Zadelhoff reageerde vanochtend in een eerste reactie 'zeer verbaasd' op de uitlatingen van het Openbaar Ministerie. 'Het is zeer voorbarig. Er wordt nog onderhandeld tussen mijn advocaat en het Openbaar Ministerie. Het zit allemaal nog in de sfeer van fiscaal dispuut.'

Volgens Van Zadelhoff is bij justitie nog niet komen vast te staan dat Van Zadelhoff en zijn medeverdachten inderdaad frauduleuze handelingen hebben gepleegd.

De Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst probeert intussen via andere wegen alsnog die 1,4 miljoen van Van Zadelhoff te incasseren.

    • Geert van Asbeck