Neways

De nettowinst van Neways Electronics (elektronische produkten) heeft over het eerste halfjaar fl.1 mln bedragen tegen fl.1,2 mln over de eerste helft vorig jaar. De netto-omzet steeg in die periode met bijna 7 pct tot fl.32,7 mln. Voor het tweede halfjaar wordt een hogere nettowinst verwacht dan in het eerste halfjaar, maar naar de huidige inzichten zal de nettowinst over geheel 1990 achterblijven bij die van 1989 (f. 3,4 mln). De gevolgen van de integratie van de activiteiten bij Ramaer (produktie printpanelen) hebben het rendement en de voortgaande omzetgroei gestagneerd. De ontwikkelingen van de andere sectoren waren zeer bevredigend.