'Maij coordinerend minister IJsselmeer'

DEN HAAG, 6 sept. De minister van verkeer en waterstaat moet worden aangewezen als coordinerend minister voor het IJsselmeer. Op deze manier kan volgens de Vereniging tot Behoud van het IJsselmeer (VBIJ) een einde komen aan de onduidelijke en versnipperde bestuursvorm die zij nu als een belangrijk knelpunt ervaart. Dit blijkt uit de beleidsvisie op 'het natte hart van Nederland' die de vereniging vanmiddag heeft gepresenteerd. Nu hebben lagere overheden en vijf ministeries met het IJsselmeer te maken. Volgens de vereniging moet uiterlijk in 1993 een coordinatie-orgaan in het leven zijn geroepen.