Lease Plan

Lease Plan Holding (dochter van Bank Mees en Hope) heeft in de eerste zes maanden van dit jaar een nettowinst geboekt van fl.16 miljoen. Dat is 17 procent meer dan in de vergelijkbare periode van 1989. De omvang van deleaseportefeuille groeide tot bijna fl. 3 miljard. Het brutobedrijfsresultaat van het autoleasebedrijf steeg van bijna fl.88 miljoen tot fl.108 miljoen. De omzet groeide van ruim fl.521 miljoen naar bijna fl.570 miljoen. Het resultaat uit buitenlandse minderheidsdeelnemingen is door aanloopverliezen bijna drie ton negatief.