Inter/View

In de eerste helft van dit jaar is de nettowinst van het marktonderzoekbureau Interview met fl.54.000 scherp lager uitgevallen dan in dezelfde periode van 1989 (f. 376.000). Wel was het halfjaarresultaat hoger dan de totale jaarwinst van fl.47.000 over 1989. Inter/View denkt het jaar te kunnen afsluiten met een geringe nettowinst. De bedrijfsopbrengsten verminderden door het saneren van activiteiten in Belgie en Italie met ruim 15 procent van fl.9,7 miljoen tot fl.8,2 miljoen en de bedrijfskosten van fl.9,5 miljoen tot fl.8 miljoen.