Inkoopcombinaties

De fusiebesprekingen tussen de In- en verkoopcombinaties Nederland te Amsterdam en Topkring te Hoevelaken zijn beeindigd zonder dat het beoogde resultaat is bereikt. Het plan bestond de combinaties per 1 januari 1991 samen te smelten, maar belangrijke verschillen van inzicht konden niet worden overbrugd.