Gorbatsjov naar Japan in het voorjaar

TOKIO, 6 sept. Sovjet-president Michail Gorbatsjov zal in april volgend jaar een bezoek brengen aan Japan. Hierover hebben minister van buitenlandse zaken, Edoeard Sjevardnadze, die een bezoek van vier dagen aan Japan brengt, en de Japanse premier, Toshiki Kaifu, vanmorgen overeenstemming bereikt. Het zal het eerste bezoek zijn van een Sovjet-leider aan Japan.

De aankondiging kwam, nadat gisteren was gebleken dat beide landen het oneens blijven over de Koerilen, de groep van vier eilanden ten noorden van Japan die in de slotfase van de Tweede Wereldoorlog door de Sovjet-Unie op Japan werden veroverd. De betrekkingen tussen beide landen zijn al jaren gespannen wegens dit conflict. Tot 1988 ontkende Moskou zelfs tot ergernis van Tokio het bestaan van een territoriaal geschil met Japan.

De Sovjet-bewindsman stelde gisteren tijdens overleg met zijn Japanse ambtgenoot Taro Nakayama een reeks vertrouwenwekkende maatregelen voor om het conflict over de eilanden tot een oplossing te brengen. Zo zouden volgens Sjevardnadze beide landen elkaar vooraf op de hoogte moeten stellen van grote militaire manoeuvres en zouden militairen delegaties bij elkaar op bezoek moeten gaan. Ook Nakayama pleitte voor intensievere contacten tussen beide landen, al ging hij niet nader in op de voorstellen van Sjevardnadze.

Beide landen werden het wel eens over Japanse steun voor de slachtoffers van de ramp met de kernreactor in Tsjernobyl. Sjevardnadze had naar verluidt echter gehoopt op omvangrijkere economische hulp, maar hierin kwam Nakayama hem niet tegemoet. Het Japanse standpunt is steeds geweest dat eerst de Koerilen aan Japan moeten worden terugggeven alvorens Japan substantiele economische hulp aan de Sovjet-Unie geeft. Moskou dringt vooral aan op Japanse hulp voor projecten in Siberie. (AP, Reuter)