'Geschillen niet weggeruimd'; Minister Irak pleit vergeefs in Sovjet-Unie

MOSKOU, 6 sept. Irak lijkt er niet in geslaagd een wig te drijven tussen de Sovjet-Unie en de Verenigde Staten. Het gesprek dat de Iraakse minister van buitenlandse zaken, Tareq Aziz, gistermiddag voerde met Sovjet-president Michail Gorbatsjov heeft niet geleid tot een verbetering van de betrekkingen tussen beide staten.

Die zijn verstoord sinds de Sovjet-Unie de Iraakse invasie in en annexatie van Koeweit samen met de Westerse mogendheden heeft veroordeeld.

Saddam Hussein had Tareq Aziz naar Moskou gestuurd in de hoop Gorbatsjov aan de vooravond van diens ontmoeting met de Amerikaanse president Bush in Helsinki te kunnen bewegen tot een wat kritischer houding jegens de VS. Maar Tareq Aziz erkende vanmorgen op een persconferentie in Moskou dat de meningsverschillen niet uit de weg waren geruimd in de 'vriendschappelijke maar openhartige gedachtenwisseling' die hij gisteren met Gorbatsjov en diens rechterhand Aleksandr Jakovlev had. De Iraakse minister probeerde zelfs niet om de interpretatie van de visie van Moskou op de Golfcrisis naar zijn hand te zetten. 'Ik ben niet de woordvoerder van president Gorbatsjov', herhaalde hij steeds.

Aziz bleef bij de beoordeling van het Sovjet-standpunt echter wel zeer behoedzaam. Hij legde er de nadruk op dat de positie van de Sovjet-Unie niet identiek is aan die van de VS en Groot-Brittannie. 'Wij hebben vrienden maar die hoeven niet al onze opvattingen te delen. Maar zonder aarzeling kan ik de Sovjet-Unie nog steeds onze vriend noemen. Dat is het leven', aldus Aziz. Hij legde er bijvoorbeeld de nadruk op dat Moskou, anders dan het Westen, wel achter de Arabische wereld staat als het gaat om Israel. De Sovjet-Unie op haar beurt toonde weinig belangstelling voor de visie van de Iraakse minister. De ontmoeting werd gisteravond op de televisie afgedaan in nog geen vijftien seconden.

Aziz maakte vanmorgen van de gelegenheid gebruik om het Iraakse standpunt over het voetlicht te brengen dat de crisis om Koeweit alleen kan worden opgelost als het Westen bereid is te onderhandelen over het 'Palestijnse probleem'.

Alles heeft met alles te maken. De Verenigde Staten en Engeland, zo betoogde Aziz, hebben daarover tot nu toe altijd een 'negatieve en arrogante houding' aangenomen.

Maar nu het gaat om 'de miljarden dollars van een paar sjeiks, met hun casino's aan de Franse Riviera, gaan de poorten van de hel ineens open en sturen de VS troepen om de heilige plaatsen van de islamitische wereld te bezetten'.

'Wij Arabieren zijn al zo vaak misbruikt. We hebben een grootste geschiedenis. We willen als gelijken behandeld worden en niet als tweederangs burgers', aldus de afgezant van Saddam Hussein.

Net als Saddam Hussein uitte ook Tareq Aziz vanmorgen dreigementen aan het adres van de regeringen van Egypte, Syrie en Saoedi-Arabie. 'Er zijn niet twee fronten in de Arabische wereld. Er is slechts een front, dat van het Arabische volk'.

Tot zover onze correspondent. In Peking is vandaag de eerste vice-premier van Irak, Taha Yassin Ramadan, aangekomen in een kennelijke poging de regering van China, die zich tot nu toe huiverig heeft getoond voor elk militair geweld in de Golf, over te halen tot het Iraakse standpunt. China liet vanochtend weten dat Irak van voedsel en medicamenten zou moeten worden voorzien. De resoluties van de Veiligheidsraad over het conflict in de Golf zou de levering van voedsel en geneesmiddelen niet in de weg staan. (Reuter).

    • Hubert Smeets