Gelders smogbeleid blijft ongewijzigd

ARNHEM, 6 sept. De Gelderse commissaris van de koningin, M. de Bruijne, hoeft zijn smogbeleid niet te wijzigen. Dat bleek gisteren tijdens een vergadering van Provinciale Staten van Gelderland. De Bruijne heeft in de zomer herhaaldelijk het advies van zijn milieudienst om smogfases af te kondigen niet opgevolgd. Volgens hem is er geen noodzaak voor het afkondigen van een smogfase als de toegestane waarden niet gedurende lange tijd worden overschreden.