Garantie voor banken Koeweit

ROTTERDAM, 6 sept. Het Koeweit Investment Office (KIO) in Londen biedt Koeweitse banken zonodig voor miljarden dollars aan korte-termijnkredieten om te kunnen voldoen aan hun lopende verplichtingen. Dat heeft de president van de Centrale bank van Koeweit sjeik Salem Abdul-Aziz al Sabah gisteren verklaard tegenover The Wall Street Journal.

Koeweits totale verplichtingen kunnen naar schatting 5 a 7 miljard dollar belopen en stagneren door Iraaks bezetting van dat land. De stap wordt gezien als een poging van de Koeweitse regering in ballingschap in het Saoedische Al Hada om het vertrouwen te herstellen in de financiele geloofwaardigheid van Koeweits overzeese economie. Sjeik Salem zei dat het nationale banksysteem in het kielzog van de Iraakse invasie op 2 augustus heeft geleden onder acute liquiditeitsproblemen, een wereldwijde bevriezing van banktegoeden en het afsnijden van kredietlijnen. Als gevolg daarvan stagneerden internationale financiele transacties tussen Koeweitse, Amerikaanse, Europese en Japanse banken. 'Het is zeer belangrijk dat onze banken snel voldoen aan hun verplichtingen op de interbank- en buitenlandse valutamarkten', aldus de centrale bankpresident. 'Wij moeten deze verplichtingen nakomen zodat onze zakenrelaties geen schade oplopen.' Londense bankkringen schatten dat een dozijn Koeweitse financiele instellingen gebruik kan maken van de korte-termijnkredietfaciliteiten van het steenrijke KIO. Tegelijkertijd wordt daarbij aangetekend dat de KIO-bijstand op termijn waarschijnlijk beperkt hoeft te blijven, omdat het Koeweitse banksysteem als geheel een netto-crediteur van de rest van de wereld is in de orde van grootte van 5 miljard dollar en een netto-crediteur van de internationale interbankmarkt met 600 miljoen dollar. Het KIO heeft bijvoorbeeld krediethulp ter waarde van 300 miljoen dollar beschikbaar gesteld aan de Nationale Bank van Koeweit, 's lands grootste en meeste vitale bancaire instelling. Deze bank heeft daarvan tot nu toe slechts 100 miljoen dollar opgenomen, terwijl zij al aan 80 procent van haar nog niet afgehandelde verplichtingen heeft kunnen voldoen. Met zeven kleinere Koeweitse banken, die sinds de ineenstorting van de beurs in Koeweit Stad in de vroege jaren tachtig slechts met garanties van de centrale bank het hoofd boven water hielden, ligt het moeilijker. Sjeik Salem, president van de centrale bank: 'Ons grootste probleem is informatie. Veel bankgegevens gingen verloren in Koeweit. Wij hebben nog een week of drie nodig om meer informatie te verzamelen.'

De sjeik geldt als een van de voornaamste krachten achter het streven om vanuit Londen een Koeweitse economie in ballingschap op poten te zetten. Een meevaller daarbij is dat vele Koeweitse financiele topfiguren ten tijde van Iraaks invasie op zomervakantie in het buitenland waren. Sjeik Salem beheert niet alleen de centrale bank, maar zit tevens in de raad van bestuur van het KIO in Londen, dat een groot deel van Koeweits overzeese rijkdommen beheert. Hij heeft bij herhaling verzekerd dat Saddam Husseins agressie geen verandering heeft gebracht in de werkwijze of strategie van het KIO. Hij verwierp speculaties als zou het KIO op zijn grote investeringen in westerse markten willen besnoeien. 'Wij blijven een lange-termijn-investeerder', aldus sjeik Salem. 'Wij denken dat er vele goede mogelijkheden zijn op westerse markten.' De sjeik onthulde tegenover The Wall Street Journal ook dat acht Koeweitse banken in Londen een Associatie van Koeweitse Banken hebben gevormd waarbinnen informatie kan worden uitgewisseld. Behalve de Nationale Bank van Koeweit behoren tot de associatie de Commerciele Bank van Koeweit, Gulf Bank, Alahli Bank van Koeweit, The Bank of Koeweit and the Middle East, Burgan Bank, Industrial Bank of Koeweit and Koeweit Real Estatebank.