Delft Instruments

De winst van Delft Instruments is in het eerste halfjaar sterk teruggevallen. Het bedrijfsresultaat kwam uit op fl.3,9 mln en lag daarmee aanmerkelijk onder de fl.10 mln van de eerste helft van vorig jaar. Het resultaat na belastingen daalde van fl.4,6 mln naar fl.0,4 mln of per aandeel van fl.1,06 naar negen cent. De omzet daalde van fl.191 mln tot fl.179 mln. De omvangrijke vermindering van de defensiebudgetten heeft gezorgd voor stagnatie in de orderontvangsten in de defensiesector. Vooral door de recente ontwikkelingen in de internationale defensiemarkt is de prioriteitstelling van een aantal programma's herzien, waardoor de kosten ten laste van het resultaat 1990 aanzienlijk hoger zullen uitvallen dan voorzien. De orderportefeuille voor het tweede halfjaar is goed gevuld. Voor het tweede halfjaar wordt een resultaat voorzien dat aanmerkelijk beter zal zijn dan in de eerste zes maanden. Toch wordt verwacht dat het resultaat over de tweede helft van 1989 niet kan worden geevenaard. Dit betekent dat het nettoresultaat over geheel 1990 zal achterblijven bij dat over 1989 (f. 19,7 mln). Van de handelsondernemingen Vosko en Bos, die niet tot de kernactiviteiten behoren, is Vosko (jaaromzet f. 5 mln) inmiddels verkocht. Franke en Co Optik in Giessen heeft de firma Steeg en Reuter uit Frankfurt (jaaromzet f. 6 mln) overgenomen en hiermee de positie op de optiekmarkt versterkt.