De vijand van mijn vijand

Er zijn vele motieven om te fuseren. Bijvoorbeeld schaalvergroting of het beter benutten van bestaande kanalen. De aangekondigde fusie tussen de cooperatieve verzekeraars Centraal Beheer en Avero lijkt een nieuw hoofdstukje aan de handboeken te kunnen toevoegen. Beide hebben een gemeenschappelijke cooperatieve tegenstrever: de combinatie Rabobank/Interpolis.

Dat kan de reden zijn dat Apeldoorn en Leeuwarden elkaar nu vinden. Het motto: de vijand van mijn vijand is mijn vriend, is niet tot de Arabische wereld beperkt.

Het is al meer dan drie jaar geleden dat de fusieplannen tussen Centraal Beheer en Interpolis afketsten. En al is er een nieuwe topman bij Centraal Beheer, toch leken Rabo en Interpolis voorgoed op het Apeldoornse concern afgeknapt. Toen Interpolis begin dit jaar opging in de Rabo werd uitdrukkelijk de deur voor Avero opengehouden. Er was ook plaats voor deze verzekeraar onder het Rabo-dak. Nu blijkt Avero niet helemaal onverwacht beleefd te bedanken voor een zolderkamertje in het huis waar Interpolis zich al een vaste stoel in de woonkamer (de raad van bestuur) heeft verworven.

Chips

Eigenlijk mag je het niet hardop denken, maar zou Philips ook met de ontwikkeling van de volgende generatie chips hebben moeten stoppen, wanneer de onderneming twee jaar geleden door Sony was overgenomen? Of had het management van Philips de onderhandelingsruimte die beschermingsconstructies bieden, dan kunnen benutten om Japanse financiering van het onderzoek en de ontwikkeling bij Philips veilig te stellen? Het antwoord op deze hypothetische vragen kan hooguit theoretisch zijn. Maar wie erover mijmert ziet dat onderwerpen als zeggenschap, strategie en continuiteit op tal van manieren met elkaar verbonden zijn.

Bij een bepaald soort strategie hoort een andere organisatievorm. Philips investeerde sinds 1985 ruim een miljard in de mega-chip. Kennis is nooit weg, maar in de balans van Philips is niet terug te vinden wat dat geld heeft opgeleverd. Akzo investeerde in dezelfde periode een miljard gulden in het opkopen van andere verfproducenten. Dat kopen van marktpositie levert ook nog niet de beoogde resultaten op, maar Akzo heeft in ieder geval iets om te laten zien.

Ahold

Zou de samenwerking tussen Ahold en andere Europese winkelketens dan toch meer zijn dan een beschermingsconstructie, en daadwerkelijk voordelen opleveren? De meer dan 40 procent gestegen winst van Ahold in de eerste zes maanden van dit jaar snoert critici al bijna de mond. Of komt de margeverbetering vooral van de andere kant van de oceaan? In de Verenigde Staten is het hoge tempo waarin Ahold nieuwe supermarkten bouwt, teruggedraaid. Bij de FNS-winkels waarvan de formule is aangepast leidt iedere margeverbetering direct tot een fors hoger resultaat (er zijn nog fiscaal compenseerbare verliezen). Binnen twee jaar wil Ahold in de VS een omzet hebben van vijf miljard en daar een nettowinstmarge van 1,4 procent op halen. In de eerste helft van dit jaar is die nettomarge in de VS naar schatting verbeterd van 0,4 tot 0,9 procent. Aholds winst in de VS moet dus harder kunnen groeien dan de dollardaling die deze groei weer ongedaan zou maken.