De meest verrassende transfer

AMSTERDAM, 6 sept. De meest verrassende transfer van Hilversum, zo kan de benoeming van drs. J. P. van der Reijden tot voorzitter van Veronica het moet worden omschreven.

Veronica stond de afgelopen maanden garant voor een continue negatieve berichtenstroom over de wijze waarop bestuur en directie betrokken waren bij de oprichting van RTL-Veronique. De intensieve hulpverlening mondde uit in een financiele deelneming in de Luxemburgs commerciele zender, waarvan Veronica zich door een gelukkig toeval weer tijdig kon ontdoen. Het gewraakte aandelenpakket dat Veronica via Tornado B. V. met Veronique verbond, werd overgedaan aan de uitgeversconcerns Elsevier en VNU. Het Commissariaat voor de Media nam echter geen genoegen met het gegeven dat de samenwerking verleden tijd was en bestrafte Veronica met het intrekken van zeven weken zendtijd. De Raad van State zal voor de straf in januari ten uitvoer wordt gelegd, beoordelen of deze sanctie terecht werd opgelegd.

Of Van der Reijden's benoeming een gunstige invloed op deze procedure kon hebben, wilde de interviewer van Veronica's Nieuwslijn gisteravond weten. Een vraag die de zucht van verlichting verklapte waarmee binnen Veronica op Van der Reijdens' komst wordt gereageerd. Een bekwaam en ervaren bestuurder, een warm pleitbezorger voor de publieke omroep; maar de man die het slechte gedrag van Veronica door naam en faam in een klap wit wast kan Van der Reijden natuurlijk niet zijn. Dat neemt niet weg dat keuze van directeur R. Out van strategisch inzicht getuigt en bovendien kan worden gezien als een bevestiging van de loyaliteitsverklaring aan het publieke bestel van oud-voorzitter Bordewijk. De benoeming van Van der Reijden moet alle twijfel over Veronica's publieke karakter wegnemen.

Dat Van der Reijden deze rol wil spelen is minder onbegrijpelijk dan het lijkt. In NOS-Laat verklaarde hij gisteravond dat de benoeming financieel aantrekkelijk is omdat Veronica bereid was zijn vijf pensioenbreuken te lijmen, maar doorslaggevend was toch geweest dat Veronica hem op het eind van zijn loopbaan een onverwachte nieuwe 'uitdaging' bood. 'Dichter bij de werkvloer' dan hij nu staat, en dat is ongetwijfeld waar. De NOS is het best te beschouwen als een vleesgeworden vergadercircuit. De belangenbehartiging van de publieke omroepen is ongetwijfeld juist in deze jaren van levensbelang voor Hilversum, maar meer dan een op Den Haag gerichte lobby is het niet. Onder de gezamenlijkheid van de omroepen zit niet een bedrijf, maar een reeks bedrijven die verder hun eigen bonen doppen.

De overstap van NOS-voorzitter naar het uiterst commercieel gerichte en in een netwerk van B. V.'s verstrikte Veronica, is voor het CDA, dat met Van der Reijden over een eigen man in het hart van Hilversum beschikte, een schok die aantoont dat Van der Reijden aanmerkelijk minder rechtlijnige opvattingen huldigt dan de Kamerfractie. Voor Out is het een triomf die zijn eigen positie opnieuw en voor jaren tot onaantastbare hoogte stijgen doet.

    • Wilma Cornelisse