Breevast

De vastgoedonderneming Breevast heeft over de eerste zes maanden van dit jaar een nettobedrijfsresultaat geboekt van fl.1,2 miljoen. In de eerste helft van 1989 was dat fl.3,6 miljoen. De directie verwacht aan het einde van het jaar een bedrijfsresultaat van fl.5,7 miljoen, vrijwel gelijk aan 1989.