Brede steun voor verdrag eenheid in de Bondsdag

BONN, 6 sept. Het verdrag voor de Duitse eenwording per 3 oktober haalt in de Westduitse Bondsdag gemakkelijk de benodigde meerderheid van tweederden. Bij de behandeling in eerste lezing zegde gisteren ook de oppositionele SPD haar steun toe voor de eindstemming op 20 september. Alleen de Groenen spraken zich uit tegen het verdrag, zo meldt onze correspondent in Bonn. De Oostduitse Volkskammer, waar een meerderheid van ruim tweederden wordt verwacht, besloot vanmorgen in Oost-Berlijn de behandeling van de pas eergisteren gepresenteerde duizend pagina's van het verdrag te verdagen naar volgende week dinsdag. Dit uitstel moet staatssecretaris Krause (CDU) ook gelegenheid geven per brief een aanvulling op het verdrag te maken. Die aanvulling moet regelen dat de 6 miljoen dossiers van de vroegere Oostduitse staatsveiligheidsdienst op het huidige DDR-gebied bewaard en beveiligd dienen te worden. Alle fracties in de Volkskammer zeiden het gisteren eens te zijn met deze eis van een groep van twintig burgerrecht-activisten die sinds dinsdag enkele kamers van de vroegere Stasi-centrale bezet hield.