Bonn: slechts indirecte steun voor Golfoperatie

BONN, 6 sept. De Westduitse regering is bereid om technisch-materiele hulp te geven ten behoeve van de Amerikaanse militaire aanwezigheid in het Golf-gebied. Dat zou bijvoorbeeld kunnen gebeuren door schepen en vliegtuigen beschikbaar te stellen voor militaire transporten. Rechtstreekse financiele steun van de Bondsrepubliek voor de Amerikaanse operatie in Saoedi-Arabie is gezien het bilaterale karakter ervan onwaarschijnlijk. De SPD, grootste oppositiepartij, is er zeer op tegen om zo financieel partij te worden terwijl Bonn geen enkele invloed kan hebben op het verloop of de afloop van eventuele Amerikaanse militaire acties. Maar ook in kanselier Kohls coalitie geven velen er de voorkeur aan eventuele Westduitse financiele hulp zoveel mogelijk te internationaliseren via de VN of de Europese Gemeenschap.

Niet bekend

Volgens de Westduitse regeringswoordvoerder heeft president Bush trouwens Kohl vorige week vrijdag al telefonisch verzekerd dat hij er begrip voor heeft dat Bonn, gezien de hoge kosten van de Duitse eenwording, nu niet makkelijk financiele steun kan geven. De woordvoerder ontkende categorisch dat Bush om 40 miljoen dollar, of enig ander bedrag, aan maandelijkse Westduitse hulp had gevraagd. 'Besluiten daarover kunnen dus per definitie niet genomen zijn, er is ook niet in het Westduitse kabinet over gesproken', aldus ontkende de woordvoerder Amerikaanse persberichten als zou zijn regering een dergelijk verzoek van Washington hebben afgewezen.

De Amerikaanse president had vorige week slechts in algemene termen 'en zonder details' om steun verzocht, die Kohl in beginsel direct toezegde, en aangekondigd dat een Amerikaanse minister deze week voor een gespecificeerd verzoek naar Bonn en andere Westeuropese hoofdsteden zou komen. Volgens de woordvoerder had Kohl daarna enkele ministeries alvast de opdracht gegeven om de mogelijkheden van technisch-materiele steun aan de VS te inventariseren.

De kwestie is politiek ongemakkelijk voor de kanselier, gezien de stemming in het Amerikaanse Congres dat op hulp van de bondgenoten en zeker op Westduitse financiele hulp rekent en zodoende weinig waardering zal hebben voor financiele, politieke of juridische bedenkingen van Bonn.

    • J. M. Bik