Boeken zes maal zoveel geleend als verkocht

AMSTERDAM, 6 sept. Het aantal fictie en non-fictie boeken dat wordt uitgeleend is zes maal zo groot als het aantal verkochte boeken. Voor kinderboeken liggen de cijfers nog verder uit elkaar: tegenover elk verkocht exemplaar staan dertig uitgeleende boeken. Door deze situatie is de commerciele exploitatie van boeken ernstig onder druk komen te staan.

Deze conclusie trekt de Koninklijke Nederlandse Uitgeversbond (KNUB) uit een onderzoek dat de Stichting Economisch Onderzoek van de Universiteit van Amsterdam heeft gehouden naar de betekenis van het leenrecht. Begin 1992 wordt de huidige leengeldregeling, die zich beperkt tot openbare bibliotheken, vervangen door een Wet op het leenrecht. Op grond van die wet moeten vergoedingen worden betaald voor het uitlenen van boeken door alle bibliotheken en het onderwijs. De KNUB vindt dat de discussie over de hoogte van een leenvergoeding moet worden gevoerd op basis van de nu verkregen cijfers. De inkomstenderving voor auteurs en uitgevers wordt geschat op zeker 65 miljoen gulden.