Antillen vraagt hulp bij onderzoek mafia

WILLEMSTAD, 6 sept. De Antilliaanse autoriteiten wachten de reactie af van Nederland en Italie op een verzoek om medewerking aan een grootscheeps onderzoek naar criminele activiteiten op Sint Maarten.

Met deze verklaring doorbrak de Antilliaanse minister van justitie mr. I. Knoppel het stilzwijgen rondom berichten over Sint Maartens betrokkenheid bij het witwassen van gelden. De bewindsman bevestigde het bericht van het NRC Handelsblad van enige weken geleden dat er een aanzet is gegeven voor een diepgaand onderzoek vanwege sterke aanwijzingen van illegale praktijken met betrokkenheid van personen op Sint Maarten. Het openbaar ministerie in Willemstad heeft in verband daarmee de justitiele autoriteiten in Nederland en Italie gevraagd om medewerking en nadere inlichtingen om dit onderzoek van de grond te krijgen. 'Er is hier sprake van een keten tussen Sint Maarten, Nederland en Italie', aldus Knoppel 'vandaar dat wij om een gezamenlijke aanpak hebben verzocht'. Volgens minister Knoppel is het bericht van het onderzoek uitgelekt en via het NRC Handelsblad in de publiciteit gekomen. Tot op dit moment hebben Nederland en Italie niet gereageerd op het Antilliaanse verzoek. Minister Knoppel zal deze kwestie daarom de volgende week aankaarten als zijn Nederlandse collega Hirsch Ballin (Justitie en Antilliaanse en Arubaanse Zaken) voor besprekingen op de eilanden is. De Antilliaanse minister noemde in dit verband geen namen van betrokkenen. NRC Handelsblad heeft aangegeven dat het onderzoek zich onder meer zal richten op de op Sint Maarten wonende Italiaanse zakenman Spadaro. Deze heeft inmiddels aangekondigd een rechtszaak tegen deze krant te zullen aanspannen om zijn naam te zuiveren.